Technologie

Stavební technologie z lehké tenkostěnné ocelové konstrukce Mr. Merkur je u nás v České republice velmi málo známá, avšak celosvětově je tento typ výstavby značně oblíbený a rozšířený. A to především díky skvělým vlastnostem materiálu, jako je například vysoká odolnost, únosnost, odolnost proti škůdcům, rzi, plísni, vlhkosti a také díky nízké hmotnosti.

Ocelové konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů se vyrábí pomocí vysoce kvalitních strojů původem z Nového Zélandu a z kvalitní certifikované oceli. Stroje vyrábí „C“ a „Omega“ profily, a to válcováním oceli za studena.

Každá jednotlivá ocelová konstrukce se skládá z ocelových profilů, které se spojují v panely či vazníky (stěnové, střešní, podlahové, stropní, aj.). Spojování se realizuje do strojem předem vytvořených otvorů pomocí kvalitního spojovacího materiálu.

Ocelové konstrukce Mr. Merkur jsou vyráběny v ČR a dosahují tak vysoké kvality a nízkých cen díky tomu, že společnost vlastní tzv. celkové řešení, což znamená, že:

 • pomocí specializovaného software se vše naprojektuje 
 • zajistíme výpočet statiky
 • na strojích se vyrobí tenkostěnná ocelová konstrukce s přesností na milimetry
 • k výrobě se používá certifikovaná ocel
 • zpracováváme posudky na únosnost spojů ocelové konstrukce
 • vše máme zaopatřeno od A do Z, až do posledního detailu

 

1. NÁVRH

Prvním krokem v celém procesu výroby ocelové konstrukce je návrh, který se vytváří v projekčním softwaru dle zadávací dokumentace či požadavků klienta. Pomocí softwaru získáme projekt pro výrobu, který obsahuje přesné délky jednotlivých profilů, spoje, instalační otvory, prostřihy k prostupu s jiným profilem, a to vše s milimetrovou přesností.

Tenkostěnná ocelová konstrukce je navržena:

 • svislé nosné konstrukce jsou navrženy z profilu „C” 140 mm s prolisy, o tloušťce 0,75 - 0,95 mm z oceli G550 nebo 0,75 - 1,15 mm z oceli G350 a zinkováním 275g/m²
 • nenosné svislé konstrukce jsou navrženy z profilu „C” 140 mm s prolisy, o tloušťce 0,75 - 0,95 mm z oceli G550 nebo 0,75 - 1,15 mm z oceli G350 a zinkováním 275g/m²
 • zastřešení objektu je tvořeno soustavou příhradových vazníků z tenkostěnných ocelových „Ω” profilů o tloušťce 0,55 - 0,95 mm z oceli G550 nebo 0,95 - 1,15 mm z oceli G350 a zinkováním 275g/m²
 • strop nad střední částí haly je tvořen konstrukcí z profilu „C” 140 mm (o tloušťce 0,75 - 0,95 mm z oceli G550 nebo 0,75 - 1,15 mm z oceli G350) nebo „Ω” profilu 51 mm (0,55 - 0,95 mm z oceli G550 nebo 0,95 - 1,15 mm z oceli G350) a zinkováním 275g/m²


2.
POUŽÍVANÝ MATERIÁL

Všechny prefabrikované ocelové dílce vyrábíme z kvalitní certifikované oceli, která je pozinkovaná či galvanizovaná. Základně je ocel pozinkovaná 275 g/m², avšak lze zajistit ocel se zinkováním až 400 g/m². Vyšší hodnota zinkování se používá pro výrobu ocelových profilů, u kterých je již předem známo, že budou používány pro stavby s vyšší zátěží. Vyšší hodnota zinkování zvyšuje kvalitu a zajišťuje lepší vlastnosti materiálu. Jelikož je ocel válcována za studena nabývá tak na dlouhodobé kvalitě a nízké spotřebě. Základními tvary profilů jsou „C” profily a „Ω” profily. 

„Ω” PROFIL Tloušťka plechu Šířka profilu Výška profilu Hmotnost profilu Typ oceli
  0,55 mm 39 mm 51 mm 0,80 kg/bm G550
  0,75 mm 39 mm 51 mm 1,10 kg/bm G550
  0,95 mm 39 mm 51 mm 1,39 kg/bm G350 - G550
  1,15 mm 39 mm 51 mm 1,68 kg/bm G350
                  
PROFIL ,,OMEGA,, Z LEHKÉ OCELI (2)   PROFIL ,,OMEGA,, Z LEHKÉ OCELI (1)   PROFIL ,,OMEGA,, Z LEHKÉ OCELI (4)   PROFIL ,,OMEGA,, Z LEHKÉ OCELI (3)
             
„C” PROFIL Tloušťka plechu  Šířka profilu Výška profilu Hmotnost profilu Typ oceli
  0,75 mm 140 mm 47 mm 1,54 kg/bm G350 - G550
  0,95 mm 140 mm 47 mm 1,95 kg/bm G350 - G550
  1,15 mm 140 mm 47 mm 2,36 kg/bm G350
           
PROFIL ,,C,, Z LEHKÉ OCELI (4)   PROFIL ,,C,, Z LEHKÉ OCELI (1)   PROFIL ,,C,, Z LEHKÉ OCELI (2)   PROFIL ,,C,, Z LEHKÉ OCELI (3)

 

3. VÝROBA  A MONTÁŽ OCELOVÝCH PROFILŮ

Výroba probíhá na speciálních válcovacích strojích, a to tvarováním pozinkovaného či galvanizovaného ocelového plechu, který je navíjen z ocelového svitku. Stroje jsou automaticky řízeny počítačovou řídící jednotkou pomocí speciálního softwaru, který zaručuje absolutní přesnost výroby (délka profilů, protřihy, průrazy, montážní otvory, otvory pro vedení instalací). Vyrobené ocelové profily jsou ihned montovány do prefabrikovaných dílců (vazníky a panely).

Dalším krokem následujícím po výrobě je montáž. Montáž probíhá ve výrobní hale a profily se dohromady montují dle výkresové dokumentace. K montáži „C” profilů se používají nýty o průměru 4,8 mm a k montáži příhradových vazníků metrické šrouby o průměru 9,5 mm, které vynikají svou spolehlivostí a kvalitním materiálovým zpracováním.

Spojování konstrukce:

 • konstrukční „C” panely jsou navrženy pro spojování nýty (o průměru 4,8 mm), profily „Ω” pro spojování metrickými šrouby (o průměru 9,5 mm), pro ztužování se používají samořezné šrouby TEX
 • nad okny či jinými otvory jsou dle statických výpočtů použité ztužující pásy z pozinkovaného plechu o výšce 300 - 400 mm a tloušťce 1,2 mm, dle návrhu je vše spojeno TEX šrouby s plochou hlavou (o průměru 4,8 mm)
 • konstrukce je do základové desky nebo na pásy kotvena v rozmezí cca 1,2 m tahovou „L“ kotvou o průměru 2 mm a ocelovou rozponovací kotvou do betonu o délce 120 mm a průměru 12 mm, „L” kotva a profily „C” 140 mm se spojují šrouby TEX dle specifikace
 • vazníky a stěny jsou spojeny tahovou kotvou a samořeznými šrouby TEX

Materiál, výstupy výroby a montované prefabrikované dílce jsou kontinuálně podrobovány kontrole tak, aby byla zaručena 100% kvalita, přesnost a správnost.

4. KONTROLA VÝROBY

K výrobě prefabrikovaných ocelových dílců používáme certifikovanou ocel. Ke každé vyrobené ocelové konstrukci je dodán certifikát kvality, a to přímo od výrobce ocelového svitku. 

Dodaný materiál je před zahájením výroby zkontrolován. V průběhu výroby ocelových profilů je prováděna namátková kontrola profilů (délka, čistota střihu, velikost a čistota průrazu montážních otvorů pro vedení instalací, přesnost montážních otvorů pro spojování nýty, výška profilu, prolisy, ...).

Po montáži prefabrikovaného ocelového dílce (vazníku či panelu) je tento dílec zkontrolován (celkové rozměry, rozměry a umístění montážních otvorů, počet a správnost otvorů pro spojování, počet a umístění montážních otvorů pro vedení instalací, diagonální výztužné profily, ...) tak, aby byla zajištěna celková kvalita, přesnost a správnost.

Smontované prefabrikované dílce by neměly být uskladněny přímo na zemi, proto je vhodné uložit dílce na bloky o rozestupu 1000 - 1500 mm. Rámy je nutné skládat úhledně, aby se zabránilo prohýbání. Je vhodné rámy ukládat na rovný povrch tak, aby vždy orientační otvor směřoval do levého rohu celého stohu. Rámy lze také skladovat ve vertikální poloze, je dobré si opět stanovit počáteční roh s orientačním otvorem a tímto směrem uskládávat i zbylé rámy. 

SKLADOVÁNÍ LEHKÉ TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (4)   SKLADOVÁNÍ LEHKÉ TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (5)   SKLADOVÁNÍ LEHKÉ TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (2)   SKLADOVÁNÍ LEHKÉ TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (3)

 

5. PŘEPRAVA

Prefabrikováné dílce jsou přepravovány autodopravcem, kterého zajistí naše společnost anebo si přepravu může zajistit klient sám. Na základě rozměrů vyrobené ocelové konstrukce se určí velikost a typ auta určeného k přepravě. Přepravu zajišťujeme v rámci EU.