Protipožární příčka

Potřebujete do Vaší haly, průmyslového objektu či kancelářské budovy postavit protipožární příčky? Využijte revoluční technologii lehké tenkostěnné ocelové konstrukce.

Z obecně známých vlastností materiálu víme, že ocel je oproti dřevu nehořlavá. Díky vysoké odolnosti ocelové konstrukce je vhodná pro výstavbu dělících protipožárních příček. Požadavky na požární odolnost jsou vždy závislé na mnoha aspektech a faktorech, zejména však na dispozici, normových požadavků pro daný typ výstavby, požární výšce objektu a provozu. Tyto různé požadavky mohou vést k požárním odolnostem 0 až 120 minut.

Pokud chceme, aby konstrukce působila dobře jako celek, je nutné navrhnout a zvolit správný typ izolace, typ a počet opláštění konstrukce. Protipožární příčky mají zabránit průchodu ohně a kouře a zamezují tak rozšíření požáru dále do budovy. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní i statickou funkci jako nosné, případně výztužné stavební dílce. Tyto funkce musí být v případě požáru zachovány po určité časové období.

Popis: vysoké protipožární příčky z ocelové konstrukce, protipožární příčky lehké tenkostěnné ocelové konstrukce, protipožární příčka z ocelových profilů, protipožární příčka z lehkých tenkostěnných ocelových profilů, ocelová konstrukce protipožární příčky

  Parametry oceli
  Typ profilu „C”
  Šířka profilu 140 mm
  Typ oceli G350/G550
  Povrchová úprava Zn 275 - 400 g/m2
  Tloušťka oceli 0,75 mm - 1,15 mm
     
     
     

VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA Z LESKÉ TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (1)   VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA Z LESKÉ TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (2)